TET Paper 1 Study Material

TET Paper 1 Study Material

TET Paper 1

TET Paper 1 Study Material | TET Paper 1 Study Material Free download | TET Paper 1 Study Material Pdf |Tet Paper 1 Tamil Study Material |TET Paper 1 English Study Material |TET Paper 1 Maths Study Material |,TET Paper 1 Science Study Material |TET Paper 1 Social Science Study Material |TET paper 1 psychology study material| TET Paper 1 Eligibility |TET Paper 1 Book | TET Paper 1 Syllabus| TET Paper 1 Model Question Paper | TET Paper 1 Question paper

TET எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வானது தமிழகத்தில் ஆசிரியார் தேர்வு வாரியத்தால் 2012 முதல் நடத்தபடுகிறது , I முதல் VIII வகுப்புகளுக்கு ஒரு ஆசிரியராக நியமனம் பெறுவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்சத் தகுதி தேர்வு ஆகும் . தமிழக் அரசுப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணிகளுக்கு இந்தத் தேர்வு கட்டாயம் .TET தேர்வு இந்தியாவின் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் நடத்தப்படுகிறது. இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமைச் சட்டம், 2009 இன் நோக்கங்களைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்தத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது . TET சான்றிதழ் வாழ்நாள் முழுவதும் செல்லுபடியாகும்.

தமிழ் நாடில் முதல் முறையாக ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு 2012 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது.அதனை தொடந்து 2013,2016,2019 போன்ற ஆண்டுகளில் நடைபெற்றது . 2022 ஆண்டு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .

TNTET Paper-I (for classes I-V).- 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 வகுப்பு வரை பயிற்றுவிக்கும்ஆசிரியர்களுக்கான தகுதி தேர்வு


TNTET Paper-I Qualifications to write (for classes I-V).

 1. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).
  Or
 2. .Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002
  Or
 3. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).
 4. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2- year Diploma in Education (Special Education).
  Or
 5. Graduation and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).
  Or
 6. Graduation with at least 50% marks and passed or appearing in final year of Bachelor of Education (B.Ed.,).
S.NoContent (All Compulsory)MCQs Marks
1Child Development and Pedagogy
(relevant to the age group of 6 – 11 years)
3030
2Language-I–
Tamil/Telugu/Malayalam/Kannada/Urdu
3030
3Language II – English3030
4Mathematics3030
5Environmental Studies3030
Total150150

How To Apply TNTET Paper 1

Candidates should apply only through online mode in the TRB website http://www.trb.tn.nic.in

TNTET Paper 1 Examination Fees


The Examination fee is Rs. 500/- for all the candidates except SC, SCA, ST and Person with Disability. For SC, SCA, ST and Person with Disability Candidates, the examination fee is Rs. 250/-

TET Paper 1 Study Material Collection

 • TET Tamil VI STD Study Material And Question Bank TEST -3 |TET Coaching center –Download
 • TET English Study Material Part 1 -2022 |TET Coaching center –Download
 • TET English VI STD Study Material And Question Bank TEST -2 |TET Coaching center –Download
 • TET History VI STD Study Material And Question Bank With Key TM TEST -1 |TET Coaching center –Download
 • TET History Study Material And Question Bank With Key TM TEST -6 |TET Coaching center –Download
 • TET Educational Psychology-Study material -2022 |TET Coaching center -Download
 • TET Tamil And History Question Paper With Key 2020 |TET Coaching center -Download
 • TET Tamil Question Paper With Key 2020 |TET Coaching center –Download
 • TET- Science And Maths Study Material And Question Paper Tamil Medium| TET Coaching center -Download
 • TNTET Tamil Paper 1 Study Material-TET COACHING CENTER – Download
 • TNTET Maths Paper 1 Study Material-TET COACHING CENTER – Download
 • TNTET Science And EVS Paper 1 Study Material-TET COACHING CENTER – Download
 • TNTET-PAPER-I-ENGLISH-Important QUESTIONS BANK WITH KEYS -TET COACHING CENTE –Download

TET Paper 1 Question Paper Collection